Alt til kontoret


1470

Det første kaffehus åpnes i Mekka.


1615

Kaffen kommer til Europa (Venezia). Kaffen kommer til Norge og Bergen rundt 1675.


1773

De amerikanske kolonistene gjør opprør mot skatten på te. Et engelsk skip bordes og telasten kastes på havet. Kaffesalget øker. Boston Tea Party blir forløpet til...


1848

Stortinget forbyr fri frem- stilling og salg av brennevin. Kaffeforbruket skyter fart.


1850

Kaffeforbruket per person passerer 3,5 kilo, mer enn det England bruker i dag. Teolog og samfunnsforsker Eilert Sundt (1817-1875) skriver han er sjokkert over det høye...


1869-71

Kaffetoll utgjør en femtedel av statens tollinntekter eller nesten 15 prosent av statens inntekter.


1894

Verdens første espresso- maskin vises på verdens- utstillingen i Paris.


1909

Den tyske husmoren Melitta Bentz får patent på et filtreringssett med filter- papir. Fru Melitta Bents hadde ikke bare nese for kaffe, men også forretninger,...