Alt til kontoret

Ergonomi

Av gresk ergon (arbeid) og nomos (lov) er i videre forstand studiet av tilpasningen mellom menneske og arbeid, med arbeidsmiljø og de varierende fysiske og psykiske forutsetninger mennesket har, eller i snevrere forstand, mellom menneske og maskin.

Ergonomi er et tverrfaglig arbeidsområde som bygger på kunnskaper om menneskets anatomi, fysiologi, psykologi og funksjonsevne under utforming av arbeidsplassen. I vårt tilfelle er det snakk om tilpasningen mellom det enkelte menneske med dets individuelle utgangspunkt på den ene siden, og dataarbeidsplassen, primært PC, tastatur og mus på den andre. Vårt mål er å gjøre overgangen så myk og smidig som mulig, slik at det oppleves godt å sitte foran skjermen.

Vi har funnet leverandører som har ergonomi på arbeidsplassen som fagområde. Vi kan hjelpe med å tilrettelegge gode og riktige ergonomiske løsninger slik at sykemelding kan unngås, eller i verste fall gjøres så kortvarig som mulig. Dette lar seg gjøre med dagens spekter av hjelpemidler/produkter, under forutsetning av riktig tilpasning, bevisstgjøring og opplæring av brukeren.