Alt til kontoret


Finansiering

Sammen med våre finanspartnere har vi markedets beste og mest fleksible finansieringsløsninger.

Våre avtaler gir deg mulighet til å leiefinansiere alt du trenger til kontoret, og frigjøre likviditet og lånerammer til kjernevirksomheten. Du får gode betingelser, og har en enkel, løpende oversikt, samt god kontroll over dine avtaler og anskaffet utstyr.

Som kunde hos Inventum kan du også få en finansiell rammeavtale basert på ditt investeringsbudsjett, og kan samle alle anskaffelser på en og samme avtale.

Når du velger å leie nytt utstyr, betyr det at Finansieringsselskapet kjøper utstyret fra din leverandør ? Inventum - i henhold til kjøpekontrakten. Det inngås en avtale mellom Finansieringsselskapet og Inventum om å leie utstyret i et avtalt tidsrom, vanligvis 3 til 5 år. Kunden har samme disposisjonsrett over utstyret som ved vanlig kjøp, og oppnår i tillegg en rekke fordeler:

  • Inntil 100 % finansiering
  • Vanligvis kreves kun sikkerhet i utstyret 
  • Andre lånemuligheter reduseres ikke, da kunden unngår pantsettelse av øvrige aktiva 
  • Leien er skattemessig fradragsberettiget 
  • Unngår forskuttering av moms ved leie av utstyret
  • Man kan inngå rammeavtaler som forenkler rutinene ved nye kjøp, samt gir lavere kostnader
  • Utstyret oppgraderes som regel som en del av leieavtalen alltid oppdatert

Leverandører