Alt til kontoret


Tema: Kaffe

Kaffe på jobben bidrar til trivsel og produktivitet. I Norge er det god kotyme å by sine gjester på en kopp kaffe. Det gir god atmosfære, skaper god og fruktbar stemning, og møtet kan begynne. Vi vet at de fleste av våre kunder har stor kunnskap om kaffe og kaffekvalitet, det har vi i Inventum også.

Mer om kaffe

Tema: Ergonomi

Ergonomi er læren om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet til mennesket. Dårlige ergonomiske forhold er en av de hyppigste årsakene til sykdom og fravær. Inventum kan hjelpe deg til en bedre arbeidshverdag!

Mer om ergonomi

Tema: Gode møterom

Møteplassen er der de gode beslutninger tas, der vi er aktive og bidrar med egen kunnskap, viktig i bedriftens arbeid og idéskaping – kvaliteten må være tilpasset behovet. Vi tilbringer mye av vår tid sammen i kreative fora – la oss derfor få hjelpe deg med ditt neste møterom!

Mer om gode møterom