Alt til kontoret


Under krigen
Under krigen kom Hitler en gang på besøk på et tysk militærhospital. Det var jo krig, og man hadde ikke alltid tilgang til avansert medisin.- Han snakket med soldatene, d.v.s. han stilte tre spørsmål:
- Hva er det iveien med deg, soldat?
- Frostsår på foten, mein Führer!
- Og hva er behandlingen?
- Pensling, mein Führer!
- Og hva er ditt høyeste ønske?
- Å komme tilbake til østfronten og kjempe, mein Führer!

Så langt var jo alt greit, og han gikk videre til neste soldat.
- Hva er det iveien med deg, soldat?
- Hemorrider, mein Führer!
- Og hva er behandlingen?
- Pensling, mein Führer!
- Og hva er ditt høyeste ønske?
- Å komme tilbake til østfronten og kjempe, mein Führer!

Godt fornøyd med svarene her også, gikk Hitler videre til tredjemann.
- Hva er det iveien med deg, soldat?
- Halsbetennelse, mein Führer! gispet soldaten.
- Og hva er behandlingen?
- Pensling, mein Führer!
- Og hva er ditt høyeste ønske?
- Å bli penslet før han med hemorridene, mein Führer!