Alt til kontoret


KASSALOVENBoble

Etter 31. desember 2018 må alle kassasystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. For å redusere problemet med svart økonomi i kontantsalgbransjen har Stortinget vedtatt en ny lov om kassasystemer. Det nye regelverket stiller nye krav til kassasystemer som tilbys på det norske markedet. Alle leverandører som selger, leier eller låner ut kassasystemer, skal fra 1. januar 2017 ha oppdatert sine kassasystemer i henhold til det nye lovverket.

Bokføringspliktige bedrifter må ha gjennomføre systemendringene innen 2019.

Hvorfor?

Formålet med det nye regelverket er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. Det er i dag få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemet for å unndra skatt og avgifter.

 Hvem?

  • Alle bokføringspliktige må ha et godkjent kassasystem fra 1. januar 2019.
  • Alle kassasystem som tas i bruk fra 1. januar 2017 skal tilfredsstille kravene.
  • Innen utgangen av 2016 vil Skattedirektoratet ha en liste over godkjente kasser på sin webside.

 Hva betyr dette for meg som bruker et kassaapparat?

  • Det kassaapparat du har fra 2016 eller tidligere i dag, som følger reglene i 2016, kan brukes slik det står til desember 2018.
  • Det samme gjelder et du kjøper innen utgangen av 2016.
  • Senest desember 2018 må et slikt kassaapparat oppgraderes til en versjon som står på Skattedirektoratets liste, eller byttes med ett som står på listen.
  • Skal du ta i bruk kassaapparat fra og med 2017 må dette stå på Skattedirektoratets liste.

 

Alle må oppgradere eller bytte ut sitt kasseapparat innen 2019. Med Omega kan du gjøre det allerede i dag!

Be oss om tilbud!

 


 

Les relaterte artikler: 

Finn Clausen - 100 000 kassaapparater må byttes eller oppgraderes

Computerworld -  50 000 kassasystem må oppgraderes

Computerworld - Vil jukseknappen til livs

Skatteetaten - Ny lov om kassasystemet

 

Kilde: www.skatteetaten.no/kassasystem