Alt til kontoret


1940

Kaffeimport opphørte og det ble innført rasjonering på det lille som fantes av kaffe. Erstatninger av brente erter, korn og sikori ble benyttet.