Alt til kontoret


1909

Den tyske husmoren Melitta Bentz får patent på et filtreringssett med filter- papir. Fru Melitta Bents hadde ikke bare nese for kaffe, men også forretninger, og i 1912 produserte Melitta egne papir- filtre. I dag selger Melitta egne kaffe- blandinger, filterpapir og kaffemaskiner. Bergen har alltid vært kaffefiltreringens by. Her var det vanlig å trakte kaffe i lerretsposer fra tidlig på 1900-tallet.