Alt til kontoret


1850

Kaffeforbruket per person passerer 3,5 kilo, mer enn det England bruker i dag. Teolog og samfunnsforsker Eilert Sundt (1817-1875) skriver han er sjokkert over det høye kaffeforbruket i Norge.