Alt til kontoret


1869-71

Kaffetoll utgjør en femtedel av statens tollinntekter eller nesten 15 prosent av statens inntekter.