Alt til kontoret


1848

Stortinget forbyr fri frem- stilling og salg av brennevin. Kaffeforbruket skyter fart.