Alt til kontoret


Tema: Gode møterom


Den perfekte arbeidsplass

Sånn skal det gjøres!

Utforming av kontorer og arbeidsplasser handler ikke bare om fysiske omgivelser, men også om et godt arbeidsmiljø. Det er mye en skal ta stilling til ved utformingen av en arbeidsplass.

I henhold til arbeidsmiljøloven skal lokalene være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplassene får tilfredsstillende belysning, klima og luftkvalitet. Arbeidsplassen skal dessuten ha god beskyttelse mot støy, vibrasjoner og trekk blant annet. 

Åpent kontorlandskap?

Det finnes mange utforminger av ulike kontorløsninger, og behovene er knyttet til hvem som jobber der og hva slags arbeid som utføres. De siste årene har det vært en stor trend å legge om fra cellekontorer til helt eller delvis åpne kontorlandskaper. Det hevdes at økt tilgjengelighet mellom medarbeidere gir bedre samarbeid, økt kunnskapsdeling, bedre sosiale relasjoner og dermed større arbeidsglede. Men det fører også med seg ulemper som økt støy og flere avbrytelser. Derfor er det ekstra viktig å ha en god planløsning med fokus på gode lydforhold når en utformer åpne kontorlandskaper. 

Det bør legges til rette for nok «stillerom», eller såkalte telefonrom, så medarbeiderne kan flytte seg hvis de trenger å jobbe eller prate uforstyrret. Støyende maskiner og tekniske installasjoner bør plasseres strategisk, og valg av materialer bør gjøres med omhu. 

Støy og stillhet

For å unngå støy er det viktig med tiltak mot støykilder. Eksempler på støykilder kan være
trafikk, andre kontorer, korridorer, aktiviteter i samme rom, kaffemaskiner, printere osv. Et godt akustisk miljø forutsetter en nøye planlagt innredning og planløsning. Skal flere typer arbeid foregå i samme rom, bør disse plasseres etter støy- og aktivitetsnivå. Konsentrasjonskrevende arbeid bør plasseres så langt fra arbeidsplasser med støyende maskiner som mulig, og med mindre konsentrasjonskrevende arbeid i mellom.

Lydabsorberende skjermer brukes ofte for å adskille aktiviteter og kontorplasser. En god lydskjerm bør være tett sluttet til gulvet og ha en høyde på 1,6 – 2,0 meter, avhengig av etasjehøyden i rommet. Men her er det viktig å være klar over at hvis skjermene blir for høye, slik at man mister visuell kontakt med hverandre, øker støynivået, spesielt stemmebruken, fordi man får en følelse av å være i et lukket rom, mens man i virkeligheten sitter i et større landskap. En forutsetning for at lydskjermene skal fungere, er at de brukes i kombinasjon med absorberende himling eller teppelagt gulv. Vegg til vegg tepper har kommet sterkt tilbake på markedet etter hvert som kontorlandskapet er blitt stadig mer populært. 

Skjermer, stoler og bord

Arbeidsbordet bør kunne reguleres slik at det kan tilpasses ulik bruk. Flere bord kan justeres fra sittende arbeidsstilling til stående. Bordbeina bør være plassert slik at det er mulig å flytte seg uhindret fra side til side. Overflaten bør være matt for å unngå reflekser i dataskjermen, eller andre sterkt lysende flater mot øyet. Den delen av bordet hvor dataskjermen står, bør vær så dyp at hele underarmen får støtte ved bruk at tastatur og mus.

Se vårt utvalg av bord

Skjermen bør stå mellom 40 og 70 cm unna øynene. Viktigst er det at bordet gir rom for fleksibel bruk. Stolen bør kunne reguleres i sete og rygg for å gi en behagelig arbeidsstilling. Ved riktig sittehøyde skal brukeren ha en vinkel på 90 grader i kneleddet.

Korrekt stolhøyde kan variere fra 40 til 56 cm. I kontorlandskap kan det med fordel brukes stoler med lav ryggstøtte da dette gir et mer helhetlig inntrykk. Stolen bør være svingbar og på hjul.

Se vårt utvalg av stoler

Belysning

Det er stort sett alltid behov for ekstra plassbelysing i tillegg til allmennbelysningen på en
arbeidsplass. Behovet for belysning er avhengig av typen arbeid som skal utføres og varierer vanligvis mellom 300 og 1000 lux på selve arbeidsplassen. Man bør unngå en lyskilde med sterk varmeutvikling, og belysningen bør ikke blende og heller ikke speile seg i eller belyse skjermen. Det anbefales å bruke en regulerbar lampe på bevegelig arm med god avskjerming og asymmetrisk lysfordeling.

Se vårt utvalg av belysning

Renhold og materialvalg

Det mange ikke tenker på når en skal utforme et kontor, er renhold og valg av materialer. Alle overflater må kunne rengjøres tilfredsstillende. Det gjelder ikke bare gulv, men også hyller, gardiner, åpne himlinger, belistning og nedhengte lysarmaturer som lager støv. Ved valg av materialer må man ta hensyn til fiberavgivelse, avgassing og muligheter før støvansamling. Man bør for eksempel velge et himlingsystem som er lukket, ikke åpne himlingsplater der støvet samler seg. Et kontor har ofte store tekniske maskiner som printere o.l. som kan skape store støvdepoter hvis det ikke er lett å komme til for å rengjøre. Dette fører til ugunstig inneklima og et stort problem for mange allergikere.


Kilder: Byggforkserien, Planløsning 344.210 Strategier for valg av kontorløsning, Sending 1 –2001 | Byggforskserien,
Planløsning 374.110 | Kontorplassen, Sending 1 –2001 |
Byggforskserien, Byggdetaljer 527.309 | Lydregulering av kontorlokaler, Sending 1 -2003
Tekst: Siri Bjørntvedt
MILK by Holmris – Foto: Martin Dyrløv – Design: Soren Rose Studio.